ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης µε την αυτόµατη εγγραφή του οφείλει και θεωρείται υπεύθυνος να διατηρήσει την µυστικότητα των στοιχείων τα οποία έχει παραθέσει στην εταιρεία µας, καθώς και την διαφύλαξη όλων αυτών από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα από τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ζητηθεί στον χρήστη να επαληθεύσει τα στοιχεία του (username & password) και ηλεκτρονική διεύθυνση, να είναι διαθέσιµος ανά πάσα στιγµή.

Το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα διαφυλάττει ως απόρρητα τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία µας έχετε παραθέσει µε την εγγραφή σας ως µέλος, και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση των παραγγελιών σας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο χρήστης συµφωνεί να µην µεταδίδει το οποιοδήποτε περιεχόµενο περιέχει τυχόν παραβίαση του εµπορικού σήµατος, πνευµατικά δικαιώµατα καθώς και την πρόκληση βλάβης η καταστροφή της λειτουργίας του λογισµικού και την παρενόχληση µε όποιον τρόπο των τρίτων.

Your Cart